Gradinita
MAGIC ENGLISH
Gradinita
MAGIC ENGLISH
Gradinita
MAGIC ENGLISH
Previous
Next

Informare

Potrivit datelor centralizate la nivelul unității , rata de vaccinare a personalului propriu din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit “MAGIC ENGLISH” Bacău este 90% ,10 din 11 angajați fiind vaccinați. Rata generala de vaccinare este de este 80%, 12 din totalul celor 15 angajați fiind vaccinați

VIZIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT
„MAGIC ENGLISH” BACĂU

Un învăţământ preşcolar la nivel european, un curriculum diferenţiat care să acorde şanse egale tuturor copiilor, construirea unui mediu educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, ale părinţilor, respectându-se atât autonomia individuală, cât şi cea instituţională; extinderea serviciilor educaţionale oferite comunităţii.
Fiecare copil să aibă posibilitatea de a-şi descoperi abilităţile şi aptitudinile creative, de a-şi identifica rolul în societatea în care trăieşte şi de a-şi clădi încrederea de sine într-un mediu de învăţare stimulativ, creativ şi dinamic.
gradinita particulara bacau

MISIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT
„MAGIC ENGLISH” BACĂU

gradinita particulara bacau
gradinita particulara bacau
Promovarea educaţiei permanente prin stimularea unei imagini pozitive despre sine, crearea unui mediu stimulativ care să încurajeze copilul în descoperirea aptitudinilor şi talentelor sale, pentru a se putea integra în realitatea socială.
Grădiniţa cu program prelungit Magic English Bacău promovează  un învăţământ competitiv, adaptat particularităţilor de vârstă şi individuale  ale preşcolarilor.
Pentru realizarea misiunii, organizaţia noastră îşi propune:
 • Asigurarea accesului la o educaţie complexă şi echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau religioasă.
 • Identificarea şi satisfacerea nevoilor de formare continuă, crearea contextului favorabil acestor activităţi prin care să se asigure suportul producerii schimbărilor în educaţie şi formării competentelor necesare introducerii noului în actul educaţional.
 • Valorificarea experienţelor pozitive existente şi a specificului unităţii.
 • Sprijinirea parteneriatelor grădiniţă-şcoală-comunitate şi a tuturor activităţilor care determină pe părinţi să devină parteneri activi şi responsabili în educarea propriilor copii.
 • Satisfacerea asteptărilor beneficiarilor direcţi şi indirecţi.

ŢINTE STRATEGICE 2018 - 2023

ŢINTA STRATEGICĂ I

 • Promovarea unui învățământ deschis inițiativei și creativității, care să faciliteze integrarea copiilor în societate şi să menţină Magic English în fruntea unităţilor de învăţământ preșcolar din oraşul Bacău, scopul fiind îmbunătăţirea calităţii educaţiei

    ŢINTA STRATEGICĂ II

 • Titularizarea personalului didactic propriu, în proporție de 100% cu scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei furnizate

    ŢINTA STRATEGICĂ III

 • Dezvoltarea unui parteneriat educaţional tip ERASMUS +, cu unităţi de învăţământ din Europa, cu scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei

    ŢINTA STRATEGICĂ IV

 • Colaborarea activă cu familia prin stimularea interesului manifestat în derularea programelor educaționale și extracurriculare propuse de grădiniță

    ŢINTA STRATEGICĂ V

 • Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin dezvoltarea continuă a managementului calităţii din grădiniţă

    ŢINTA STRATEGICĂ VI

 • Îmbunătățirea permanentă a bazei materiale și a dotărilor, în vederea asigurării unui învățământ modern, de calitate, adaptat nevoilor de învățare ale copiilor, bazat pe integrarea mijloacelor TIC în procesul educațional, cu scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor educaţionale furnizate de grădiniţă