Gradinita
MAGIC ENGLISH
Gradinita
MAGIC ENGLISH
Gradinita
MAGIC ENGLISH
Previous
Next

VIZIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT
„MAGIC ENGLISH” BACĂU

Un învăţământ preşcolar la nivel european, un curriculum diferenţiat care să acorde şanse egale tuturor copiilor, construirea unui mediu educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, ale părinţilor, respectându-se atât autonomia individuală, cât şi cea instituţională; extinderea serviciilor educaţionale oferite comunităţii.
Fiecare copil să aibă posibilitatea de a-şi descoperi abilităţile şi aptitudinile creative, de a-şi identifica rolul în societatea în care trăieşte şi de a-şi clădi încrederea de sine într-un mediu de învăţare stimulativ, creativ şi dinamic.
gradinita particulara bacau

MISIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT
„MAGIC ENGLISH” BACĂU

gradinita particulara bacau
gradinita particulara bacau
Promovarea educaţiei permanente prin stimularea unei imagini pozitive despre sine, crearea unui mediu stimulativ care să încurajeze copilul în descoperirea aptitudinilor şi talentelor sale, pentru a se putea integra în realitatea socială.
Grădiniţa cu program prelungit Magic English Bacău promovează  un învăţământ competitiv, adaptat particularităţilor de vârstă şi individuale  ale preşcolarilor.
Pentru realizarea misiunii, organizaţia noastră îşi propune:
 • Asigurarea accesului la o educaţie complexă şi echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau religioasă.
 • Identificarea şi satisfacerea nevoilor de formare continuă, crearea contextului favorabil acestor activităţi prin care să se asigure suportul producerii schimbărilor în educaţie şi formării competentelor necesare introducerii noului în actul educaţional.
 • Valorificarea experienţelor pozitive existente şi a specificului unităţii.
 • Sprijinirea parteneriatelor grădiniţă-şcoală-comunitate şi a tuturor activităţilor care determină pe părinţi să devină parteneri activi şi responsabili în educarea propriilor copii.
 • Satisfacerea asteptărilor beneficiarilor direcţi şi indirecţi.

ŢINTE STRATEGICE 2013 - 2017

ŢINTA STRATEGICĂ I

 • Asigurarea calităţii procesului de învăţământ prin dezvoltarea şi gestionarea eficientă a resurselor curriculare

    ŢINTA STRATEGICĂ II

 • Dezvoltarea și formarea resurselor umane

    ŢINTA STRATEGICĂ III

 • Implementarea standardelor de calitate în grădiniță

    ŢINTA STRATEGICĂ IV

 • Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea şi autorităţile locale şi naţionale în scopul susţinerii intereselor grădiniţei şi recunoaşterii acesteia ca unitate de învăţământ ce contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor şi pregătirea lor pentru şcoală.

    ŢINTA STRATEGICĂ V

 • Dezvoltarea şi modernizarea bazei didactico-materiale în vederea creării unor condiţii optime procesului educativ

    ŢINTA STRATEGICĂ VI

 • Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie

    ŢINTA STRATEGICĂ VII

 • Realizarea unor strategii optime de promovare activă a imaginii şi activităţii grădiniţei