OFERTA EDUCATIONALA

PREZENTARE

Grădinița cu program prelungit MAGIC ENGLISH funcționează pe strada Nicolae Titulescu nr.35, Bacău. Grădinița e structurată pe 5 săli de grupă, sală de sport, sală de mese, trei grupuri sociale, sală profesorală , cabinet medical, curte exterioară.

Sălile de grupă sunt dotate cu mobilier adecvat vârstei, jucării diverse, calculator, material didactic modern.

Grupele sunt împărțite pe criteriul vârstei si poartă denumiri diverse: MAGIC COOKIES – baby group, BUTTERFLIES – grupa mica, MAGIC LADYBIRDS – grupa mijlocie, MAGIC – BEES – grupa mare, Magic STARS – grupa pregătitoare.

Educația copiilor e asigurată de personal calificat, format din profesori învățământ preșcolar, profesoare de limba engleză, educatoare, profesor de dans și desen, psiholog

PROGRAM

Grădinița a ales două variante de program în funcție de dorințele și necesitățile părinților:                     

  • Program scurt: 8:00-13:00
  • Program lung: 8:00-18:00

Programul copiilor în grădiniță este detaliat aici

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Grădinița cu program prelungit MAGIC ENGLISH oferă un program de educație bazat pe metode didactice moderne, activ-participative. Tematica aleasă de grădiniță respectă Curriculum-ul National, aprobat de Ministerul Învățământului.

Unul din SCOPURILE grădiniței este de a contribui la îmbogățirea vocabularului și capacității de exprimare în limba română cât și  dezvoltarea abilității de a comunica fluent într-o limbă străină, engleza.

OBIECTIVELE educației se realizează atât prin activități comune, structurate pe domenii experiențiale de activitate,  cât și prin activități  liber alese. În acest proces se valorifică atât potențialul fizic al copilului, cat și cel psihic, ținându-se cont de nevoile sale afective și neuitând ca acțiune fundamentală jocul.

Nucleul preocupărilor noastre e COPILUL, siguranța, afecțiunea și educația riguroasă de care are nevoie pentru a se adapta mediului în care trăiește. El este ajutat să relaționeze cu ceilalți copii, să-și descopere propria identitate, să-și formeze o imagine despre sine.

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

Activitățile extracurriculare ocupă un loc important în programul nostru. Ele sunt o modalitate de a înscrie grădinița în viața comunității, de a lărgi orizontul de cunoaștere al copiilor, de a le stimula curiozitatea și sentimentul de apartenență.

Câteva exemple:

Vizite la muzee, biblioteca județeană, tipografii, instituții, cabinete medicale

  • Participări la spectacole, petreceri pentru copii
  •  Întâlniri cu părinții
  • Excursii
  • Ieșiri in parc, la muzee, la teatru
  • Serbări și organizarea zilelor numite Porțile deschise

Magic English este locul unde vrem să creăm cele mai bune condiții pentru dezvoltarea copiilor având sentimentul siguranței și al prieteniei

Articole recomandate